Plastik

Etapak Baskı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de müşteri beklentileri doğrultusunda tüm plastik ürünler için kontrol kriterleri belirlenmiş olup, gelen malzemelerin Giriş Kalite Kontrolleri, yarı ürün ve ürünlerin ise Proses ve Çıkış Kalite Kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, böylece prosesin her aşaması kontrol altında tutulmaktadır. Kalite Güvence Laboratuvarındaki test cihazları ve ölçüm ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak test ve muayeneler gerçekleştirilmektedir. 

1. Erime Akış İndeksi (MFI) Ölçümleri: Erime Akış İndeksi Ölçüm Cihazı ile firmamıza gelen tüm plastik hammaddelerin Erime Akış İndeksleri (MFI) ISO 1133, TS 1675 standartlarına uygun olarak ölçülmektedir. 

2. Görünüm Kontrolları: Tüm malzeme, yarı ürün ve ürünlerin ilgili talimatlarda belirlenmiş olan görsel özellikleri kontrol edilmektedir. 

3. Boyutsal Ölçümler: Periyodik olarak kalibrasyonları yapılan ölçüm cihazlarımız ile tüm malzeme, yarı ürün ve ürünlerin boyutsal ölçümleri yapılmaktadır. 

4. Renk Ölçümleri: Ürettiğimiz yarı ürün ve ürünlerin renkleri, Renk Ölçüm Cihazı (Spektrodensitometre) ile hassas olarak kontrol edilmekte, böylece renklerin müşterilerimizin isteklerine uygun olması sağlanmaktadır. 

5. Dayanım Testleri: Ürettiğimiz yarı ürün ve ürünlerin ilgili talimatlar ve müşteri şartnamelerine göre dayanım testleri yapılmaktadır. 

6. Yaşlandırma Testleri: AR-GE çalışmalarımız için Işık Haslığı ve Yaşlandırma Test Cihazımız ile TS 8106-2 ISO 4892-2 standardına uygun olarak testler gerçekleştirilmektedir. Bu testler ile ürünlerin uzun süre açık hava şartlarına maruz kaldıklarında renk ve diğer özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri görmek mümkün olmaktadır.