Etapak

Etapak Ambalaj Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

21.04.2021

Dünyanın önde gelen kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact'e dahil olan Etapak Ambalaj; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarını ele alan On İlke’ye uyacağını taahhüt etti. Sürdürülebilirlik stratejilerini sektörel faaliyetlerindeki tüm süreçlerine entegre eden Etapak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefi için çalışmalarını sürdürmeye devam etme sözü veriyor.


Etapak Ambalaj, hedeflerine ulaşma yolunda topluma karşı duyarlı olma, iş ahlakına ve disiplinine uygun davranma, ortak hedeflere ulaşma çabasında çalışanlarının emeğini ve başarılarını takdir etme eylemlerini titizlikle sürdürüyor.


İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarını ele alan UN Global Compact’in 10 İlkesi ise şöyle:


• İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 

• İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 

• İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli. 

• Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 

• Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. 

• İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

• İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 

• Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 

• Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli. 

• İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.